Tổng hợp 6 website cá nhân eu hay nhất hiện nay

Trong bài viết này chúng tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về Website cá nhân eu hay nhất được tổng hợp bởi photoshop360.com

1 How normal am I?

 • Tác giả: hownormalami.eu
 • Ngày đăng: 04/06/2022
 • Đánh giá: 4.88 (622 vote)
 • Tóm tắt: Experience the world of face detection algorithms in this freaky test
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: The beauty scoring model was found on Github (this or this one). The models to predict age, gender and facial expression/emotion are part of FaceApiJS, which forms the backbone of this project. Do note that its developer doesn’t fully divulge on …

2 Data protection | European Commission

 • Tác giả: ec.europa.eu
 • Ngày đăng: 11/14/2021
 • Đánh giá: 4.68 (562 vote)
 • Tóm tắt: Overview of the right to protection of personal data, reform of rules and the data protection regulation and directive
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: The beauty scoring model was found on Github (this or this one). The models to predict age, gender and facial expression/emotion are part of FaceApiJS, which forms the backbone of this project. Do note that its developer doesn’t fully divulge on …

3 General Data Protection Regulation (GDPR) – Official Legal Text

 • Tác giả: gdpr-info.eu
 • Ngày đăng: 01/06/2022
 • Đánh giá: 4.48 (571 vote)
 • Tóm tắt: General Data Protection Regulation (EU GDPR) – The official PDF of the Regulation (EU) 2016/679, its recitals & key issues as a neatly arranged website
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: The beauty scoring model was found on Github (this or this one). The models to predict age, gender and facial expression/emotion are part of FaceApiJS, which forms the backbone of this project. Do note that its developer doesn’t fully divulge on …

4 Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng – EUCHOICE

 • Tác giả: euchoice.vn
 • Ngày đăng: 04/30/2022
 • Đánh giá: 4.33 (400 vote)
 • Tóm tắt: Cảm ơn bạn đã truy cập vào trang website được vận hành bởi EU Choice. Chúng tôi tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của bạn. Xin 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cảm ơn bạn đã truy cập vào trang website được vận hành bởi EU Choice. Chúng tôi tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của bạn. Xin vui lòng đọc bản Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng dưới đây để hiểu …

5 OVO

 • Tác giả: us.octobersveryown.com
 • Ngày đăng: 04/04/2022
 • Đánh giá: 4.12 (553 vote)
 • Tóm tắt: This website uses cookies to ensure you get the best experience. For more information about how we use cookies, please consult our Cookie Policy
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cảm ơn bạn đã truy cập vào trang website được vận hành bởi EU Choice. Chúng tôi tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của bạn. Xin vui lòng đọc bản Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng dưới đây để hiểu …

6 Làm thế nào để xây dựng trang web của riêng bạn – XsOnline

 • Tác giả: xsonline.eu
 • Ngày đăng: 11/10/2021
 • Đánh giá: 3.8 (588 vote)
 • Tóm tắt: IntroductionSo, bạn có muốn một trang web? … Nhiều người dân xây dựng trang chủ như là một sở thích, hoàn toàn cho riêng của họ phát triển cá nhân
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Nếu bạn có mục đích thương mại, nó có thể là một lựa chọn tốt để trả tiền cho tiếp thị. Tôi chỉ cho bạn một số cách thành công để quảng bá trang web của bạn trực tuyến.Google adwords: nếu bạn muốn lưu lượng truy cập từ những người sử dụng đang tìm …

Related Posts