Trình tự thủ tục cấp đổi đăng ký xe do sai địa chỉ thường trú

Tóm tắt câu hỏi:

Em mới mua xe được một tuần nhưng không xem kỹ địa chỉ trên đăng ký xe nay lấy ra coi thì nó sai ở chỗ là địa chỉ của em là 1bis/8e nhưng trong đăng ký xe là 1bis 18e. Nay em hỏi mấy anh chị là em có cần làm lại hay không? Nếu làm lại thì có tốn phí và thời gian bao nhiêu ngày?

Hiện nay khi tham gia giao thông hay sở hữu tài sản đó là các loại xe, thì cần phải có giấy chứng nhận dăng ký xe để dùng trong các trường hợp được yêu cầu xuất trình đăng ký xe để các cơ quan kiểm tra hay chứng minh tài sản trong một số trường hợp. Khi làm đăng ký xe cần lưu ý các thông tin là đúng trên thực, có các trường hợp sai địa chỉ thường trú trong đăng kí xe thì phải làm gì? và Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký xe do sai địa chỉ thường trú được quy định như thế nào? Dưới đây là thông tin chi tiết về bài viết này.

Cơ sở pháp lý: Thông tư số 58/2020/TT-BCA quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí: 1900.6568

1. Đăng kí xe, biển số xe theo quy định

Thông tư số 58/2020/TT-BCA quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Theo đó thay đổi thủ tục cấp, đổi lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe.

1. 1. Đăng ký, cấp biển số lần đầu

a) Chủ xe nộp giấy tờ theo quy định và xuất trình giấy tờ của chủ xe

b) Cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ đăng ký xe kiểm tra hồ sơ và thực tế xe đầy đủ đúng quy định;

c) Hướng dẫn chủ xe bấm chọn biển số trên hệ thống đăng ký xe;

Xem thêm: Bao nhiêu tuổi thì được đứng tên trên đăng ký xe máy, ô tô?

d) Chủ xe nhận giấy hẹn trả giấy chứng nhận đăng ký xe, nộp lệ phí đăng ký xe và nhận biển số;

đ) Cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ đăng ký xe hoàn thiện hồ sơ và cấp giấy chứng nhận đăng ký xe.

2. Đăng ký sang tên

– Đăng ký sang tên đối với Tổ chức, cá nhân bán, điều chuyển, cho, tặng, phân bổ hoặc thừa kế xe: Khai báo và nộp giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe theo quy định.

– Đăng ký sang tên đối với Cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ đăng ký xe thực hiện thu hồi đăng ký, biển số xe trên hệ thống đăng ký xe, cấp giấy chứng nhận thu hồi đăng ký xe và cấp biển số tạm thời;

+ Đăng ký sang tên đối với Tổ chức, cá nhân mua, được điều chuyển, cho, tặng, phân bổ hoặc được thừa kế xe liên hệ với cơ quan đăng ký xe nơi cư trú: Nộp giấy tờ theo quy định, giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe (không áp dụng trường hợp sang tên ngay trong cùng tỉnh sau khi hoàn thành thủ tục chuyển quyền sở hữu xe) và xuất trình giấy tờ của chủ xe theo quy định này để làm thủ tục đăng ký sang tên. Trình tự cấp biển số thực hiện theo quy định tại điểm b, điểm đ (đối với ô tô sang tên trong cùng tỉnh, mô tô sang tên trong cùng điểm đăng ký) và điểm b, điểm c điểm d, điểm đ khoản 1 Điều này (đối với sang tên khác tỉnh

– Đăng ký xe khi cơ sở dữ liệu cơ quan đăng ký xe kết nối với cơ sở dữ liệu điện tử của các Bộ, ngành: Giấy tờ quy định được thay thế bằng dữ liệu điện tử là căn cứ để cấp đăng ký, biển số xe.

+ Kiểm tra thông tin của chủ xe: Căn cứ thông tin về Căn cước công dân ghi trong Giấy khai đăng ký xe (mẫu số 01), cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ đăng ký xe kiểm tra đối chiếu thông tin của chủ xe trên cơ sở dữ liệu Căn cước công dân hoặc qua Cổng dịch vụ công quốc gia;

+ Kiểm tra thông tin điện tử của xe: Căn cứ thông tin về hóa đơn điện tử, mã hồ sơ khai lệ phí trước bạ, thông tin tờ khai hải quan điện tử, thông tin xe sản xuất lắp ráp trong nước ghi trong Giấy khai đăng ký xe (mẫu số 01) cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ đăng ký xe kiểm tra đối chiếu nội dung thông tin trên cơ sở dữ liệu hóa đơn điện tử, dữ liệu nộp lệ phí trước bạ điện tử của tổ chức, cá nhân nộp qua ngân hàng, kho bạc nhà nước hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán của Tổng cục thuế truyền sang Cục Cảnh sát giao thông hoặc qua cổng dịch vụ công quốc gia; kiểm tra đối chiếu nội dung thông tin dữ liệu tờ khai hải quan điện tử, thông tin dữ liệu xe sản xuất lắp ráp trong nước truyền sang Cục Cảnh sát giao thông hoặc qua Cổng dịch vụ công quốc gia.

Xem thêm: Làm đăng ký xe mới, xin cấp biển số xe mất bao nhiêu lâu?

– Đăng ký xe trực tuyến (qua mạng internet): Chủ xe kê khai thông tin của xe, chủ xe vào giấy khai đăng ký xe (mẫu số 01) trên trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia để đăng ký xe trực tuyến và nhận mã số thứ tự, lịch hẹn giải quyết hồ sơ qua email hoặc qua tin nhắn điện thoại. Cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ đăng ký xe kiểm tra nội dung kê khai, tiến hành đăng ký cho chủ xe. Hồ sơ xe theo quy định tại Điều 8, Điều 9 và trình tự cấp đăng ký, biển số theo quy định tại Điều 10 Thông tư này.

3. Thủ tục cấp đổi cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe

Luật sư tư vấn:

1. Đối tượng cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe: Xe cải tạo, xe thay đổi màu sơn, xe hoạt động kinh doanh vận tải đã được đăng ký cấp biển nền màu trắng, chữ và số màu đen; gia hạn giấy chứng nhận đăng ký xe; giấy chứng nhận đăng ký xe bị mờ, rách nát hoặc bị mất hoặc thay đổi các thông tin của chủ xe (tên chủ xe, địa chỉ) hoặc chủ xe có nhu cầu đổi giấy chứng nhận đăng ký xe cũ lấy giấy chứng nhận đăng ký xe theo quy định của Thông tư này.

2. Đối tượng cấp đổi, cấp lại biển số xe: Biển số bị mờ, gẫy, hỏng hoặc bị mất hoặc chủ xe có nhu cầu đổi biển số 3, 4 số sang biển số 5 số; xe hoạt động kinh doanh vận tải đã được đăng ký cấp biển số nền màu trắng, chữ và số màu đen đổi sang biển số nền màu vàng, chữ và số màu đen.

3. Thủ tục hồ sơ đổi lại, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe: Chủ xe nộp giấy tờ theo quy định, giấy chứng nhận đăng ký xe (trường hợp đổi giấy chứng nhận đăng ký xe) hoặc biển số xe (trường hợp đổi biển số xe), trường hợp xe cải tạo thay tổng thành máy, tổng thành khung thì phải có thêm: Giấy tờ lệ phí trước bạ theo quy định, giấy tờ chuyển quyền sở hữu (thay động cơ, khung) theo quy định, giấy tờ nguồn gốc của tổng thành máy, tổng thành khung.

Như vậy trường trường hợp cấp đổi giấy đăng ký xe do sai thông tin đăng ký xe do sai địa chỉ thường trú thì cần thực hiện các Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký xe do sai địa chỉ thường trú theo quy định và được quy định tại Thông tư số 58/2020/TT-BCA quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Trên đây là bài viết về nội dung chúng tôi cung cấp đó là Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký xe do sai địa chỉ thường trú dựa trên quy định của pháp luật hiện hành về Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký xe do sai địa chỉ thường trú

4. Xử phạt vi phạm trong các trường hợp không có hoặc không mang theo đăng ký xe

Trường hợp không có hoặc không mang theo đăng ký xe, người lái xe sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định tại Nghị định 100/2019/NĐ-CP, cụ thể như sau:

1. Mức phạt đối với ô tô:

Xem thêm: Đăng ký xe theo KT3? Có sổ tạm trú KT3 có đăng ký xe được không?

– Trường hợp không có Giấy đăng ký xe: Bị phạt tiền từ 2 triệu đến 3 triệu đồng, bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng (Điểm a Khoản 4 và Điểm a Khoản 6 Điều 16).

Đồng thời, nếu không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ của phương tiện sẽ bị tịch thu phương tiện sung vào ngân sách nhà nước theo quy định tại Điểm đ Khoản 6 Điều 16.

– Trường hợp không mang theo Giấy đăng ký xe: Bị phạt tiền từ 200 ngàn đồng đến 400 ngàn đồng (Điểm b Khoản 3 Điều 21).

2. Mức phạt đối với xe máy:

– Trường hợp không có Giấy đăng ký xe: Bị phạt tiền từ 300 ngàn đồng đến 400 ngàn đồng (Điểm a Khoản 2 Điều 17).

Đồng thời nếu không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ của phương tiện sẽ bị tịch thu phương tiện sung vào ngân sách nhà nước theo quy định tại Điểm đ Khoản 4 Điều 17.

– Trường hợp không mang theo Giấy đăng ký xe: Bị phạt tiền từ 100 ngàn đồng đến 200 ngàn đồng (Điểm b Khoản 2 Điều 21).

Theo đó, thì người lái xe ô tô, xe máy tham gia giao thông phải đủ độ tuổi, sức khoẻ theo quy định và có giấy phép lái xe phù hợp với loại xe được phép điều khiển do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp và nếu sai thông tin hay trong các trường hợp giấy chứng nhận đăng ký xe do sai địa chỉ thường trú thì cần làm lại, xin cấp lại để đúng theo các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông, nếu vi phạm thì áp dụng các quy định như trên về Xử phạt vi phạm trong các trường hợp không có hoặc không mang theo đăng ký xe

Xem thêm: Thủ tục, hồ sơ xin cấp lại giấy đăng ký xe bị mất? Đang xin cấp lại đăng ký có được sử dụng xe không?

Trên đây là thông tin chúng tôi cung cấp về nội dung Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký xe do sai địa chỉ thường trú và các thông tin pháp lý khác dựa trên quy định của pháp luật hiện hành

Qua bài viết này chúng tôi hi vọng sẽ giúp các bạn hiểu rõ về Chỉnh sửa giấy tờ xe hay nhất

Nguồn: https://luatduonggia.vn/thu-tuc-cap-doi-giay-chung-nhan-dang-ky-xe-do-sai-dia-chi-thuong-tru/

Related Posts