Thủ tục, điều kiện, quy định và quy trình sửa thông tin trên sổ BHXH năm 2022

Thủ tục sửa thông tin trên sổ BHXH
Thủ tục sửa thông tin trên sổ BHXH

Hiện nay, có nhiều trường hợp trong quá trình kê khai hồ sơ tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) hoặc quá trình xử lý hồ sơ bị sai thông tin cá nhân của người lao động (NLĐ) dẫn đến thông tin in trên sổ BHXH sai. Công ty ACC xin tư vấn các thủ tục sửa thông tin sổ BHXH năm 2022 qua bài viết dưới đây.

1. Sổ bảo hiểm xã hội

 • Sổ bảo hiểm xã hội là căn cứ để giải quyết các chế độ cho người tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định của Pháp luật. Sổ bảo hiểm xã hội ghi đầy đủ thông tin về người tham gia bảo hiểm xã hội về họ tên, nơi ở, các thông tin về thời gian làm việc, quá trình đóng và hưởng bảo hiểm xã hội…
 • Khi tham gia bảo hiểm xã hội mỗi cá nhân sẽ được cấp 1 sổ bảo hiểm xã hội theo quy định. Hiện nay, chúng ta vẫn sử dụng sổ bảo hiểm xã hội để là căn cứ giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động.

2. Thủ tục cấp lại sổ BHXH

 • Các trường hợp cấp lại sổ bảo hiểm xã hội :
 • Khi làm mất hoặc làm hỏng sổ BHXH buộc phải xin cấp lại sổ bảo hiểm xã hội và dùng sổ mới để thực hiện các ghi chép, làm căn cứ để hưởng các chế độ từ bảo hiểm xã hội.
 • Căn cứ vào Khoản 2, Điều 46 Quyết định 595 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, có 03 trường hợp người tham gia BHXH được cấp lại sổ bảo hiểm xã hội như sau:
  • Cấp lại Sổ Bảo hiểm xã hội (bìa và tờ rời) các trường hợp: mất, hỏng; gộp; thay đổi số sổ; họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; người đã hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần còn thời gian đóng bảo hiểm tự nguyện chưa hưởng.
  • Cấp lại bìa Sổ Bảo hiểm xã hội các trường hợp: sai giới tính, quốc tịch.
  • Cấp lại tờ rời Sổ Bảo hiểm xã hội các trường hợp: mất sổ, hỏng sổ.

Các cơ quan chức năng tạo điều kiện cho người lao động được cấp lại sổ bảo hiểm khi bị mất sổ, hỏng sổ đảm bảo người lao động được hưởng những quyền lợi chính đáng của mình.

3. Thủ tục sửa thông tin trên BHXH

Về đối tượng lập hồ sơ

 • Hiện nay, có nhiều trường hợp trong quá trình kê khai hồ sơ tham gia BHXH hoặc quá trình xử lý hồ sơ bị sai thông tin cá nhân (Họ tên; ngày/tháng/năm sinh; giới tính; quốc tịch; dân tộc) của NLĐ dẫn đến thông tin in trên sổ BHXH sai. Khi nhận sổ BHXH về lưu giữ hoặc làm chế độ BHXH thì đơn vị/ NLĐ cần làm hồ sơ điều chỉnh thông tin cá nhân chính xác để sau này không ảnh hưởng đến các chế độ BHXH sau này.
 • Trường hợp, NLĐ đang làm việc tại đơn vị thì sẽ do đơn vị hiện tại nộp hồ sơ điều chỉnh.
 • Trường hợp NLĐ đã nghỉ việc thì có thể tự nộp hồ sơ điều chỉnh lên cơ quan BHXH quản lý cũ hoặc nơi đang thường trú/tạm trú.

Thủ tục, hồ sơ kê khai

Căn cứ tại khoản 2 Điều 27 Quyết định 595/QĐ-BHXH hướng dẫn cấp lại sổ BHXH do điều chỉnh thông tin cá nhân trên sổ BHXH (bao gồm: Họ, tên, chữ đệm; ngày/tháng/năm sinh; giới tính; quốc tịch; dân tộc)

Trường hợp đơn vị kê khai hồ sơ

 • Sổ BHXH
 • Mẫu TK1-TS
 • Mẫu D01-TS (Đối với trường hợp đơn vị làm hồ sơ cấp lại sổ BHXH)
 • Giấy tờ làm căn cứ điều chỉnh thông tin cá nhân sai (giấy khai sinh/chứng minh thư nhân dân/….)

Trường hợp NLĐ tự kê khai hồ sơ

 • Sổ BHXH
 • Mẫu TK1-TS
 • Giấy tờ làm căn cứ điều chỉnh thông tin cá nhân sai (giấy khai sinh/chứng minh thư nhân dân/….)

Thời hạn giải quyết hồ sơ

Cơ quan BHXH sẽ giải quyết trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với trường hợp cấp lại sổ BHXH do thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch; sổ BHXH do mất, hỏng; cộng nối thời gian nhưng không phải đóng BHXH hoặc gộp sổ BHXH. Trường hợp cần phải xác minh quá trình đóng BHXH ở tỉnh khác hoặc nhiều đơn vị nơi người lao động có thời gian làm việc thì không quá 45 ngày nhưng phải có văn bản thông báo cho người lao động biết.

Trường hợp điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH thì sẽ giải quyết trong vòng 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ .

Trường hợp không phải cấp lại sổ BHXH

Các trường hợp không phải cấp lại sổ BHXH vẫn sẽ được giải quyết chế độ BHXH, việc có sai sót giữa sổ BHXH và chứng minh nhân dân không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia BHXH.

Tuy nhiên, nếu người tham gia BHXH vẫn có nhu cầu điều chỉnh lại thông tin trên thực hiện thủ tục như sau:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 27 Quyết định 595/QĐ-BHXH, thành phần hồ sơ điều chỉnh nội dung nội dung đã ghi trên sổ BHXH gồm:

 • Người tham gia: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);
 • Đơn vị: Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS).

Hồ sơ nộp tại: Cơ quan BHXH nơi Công ty có trụ sở.

Thời hạn giải quyết: Không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

4. Cấp lại sổ BHXH có ảnh hưởng đến quyền lợi?

Theo Quyết định số 1035/QĐ-BHXH, sổ bảo hiểm xã hội khi được cấp lại sẽ khác sổ được cấp lần đầu ở một vài điểm:

Nội dung in trên bìa sổ (trang 1)

 • Dưới dòng ghi “số sổ” thì có ghi thêm dòng chữ “Cấp lần …” bằng chữ in thường, cỡ chữ 16, kiểu chữ đứng, đậm.
 • Nếu cấp lại lần thứ 1, thì ghi “Cấp lần 2”; cấp lại lần thứ 2, thì ghi “Cấp lần 3”.
 • Riêng sổ bảo hiểm xã hội cấp lại do thay đổi họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, quốc tịch hoặc thay đổi số sổ thì trên sổ cấp lại sẽ in theo nội dung thay đổi.

Nội dung in trong tờ rời sổ

 • Nếu đang tham gia mà cấp lại sổ, dưới phần ghi quá trình đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp: in dòng lũy kế thời gian đóng quỹ hưu trí, tử tuất, bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng trên trang tờ rời cuối cùng.
 • Nếu đã hưởng BHXH 1 lần cấp lại sổ bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp, dưới phần ghi quá trình đóng bảo hiểm thất nghiệp: in dòng tổng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng trên trang tờ rời cuối cùng.

Với những quy định này, có thể thấy, việc in lại, cấp lại sổ BHXH chỉ với mục đích xác nhận lại những thông tin đăng ký ban đầu cũng như quá trình đóng, hưởng tính đến thời điểm hiện tại.

Thêm vào đó, hiện nay, việc đóng, hưởng các chế độ bảo hiểm của người lao động đều được theo dõi trên hệ thống của cơ quan BHXH.

Do đó, việc cấp lại sổ bảo hiểm xã hội không làm ảnh hưởng tới bất cứ quyền lợi nào của những người tham gia.

Trên đây là bài viết về thủ tục sửa thông tin trên sổ BHXH, nếu bạn còn có nhu cầu sử dụng dịch vụ sửa thông tin trên sổ BHXH, hãy liên hệ ngay với ACC.

Qua bài viết này chúng tôi hi vọng sẽ giúp các bạn hiểu rõ về Chỉnh sửa giấy tờ 1 lần hay nhất

Nguồn: https://accgroup.vn/sua-thong-tin-tren-so-bhxh/

Related Posts