Thủ tục cải chính, chỉnh sửa thông tin trên đăng ký kết hôn? Thủ tục sửa đổi thông tin trên giấy đăng ký kết hôn?

Xem thêm: Dịch vụ tách nền ảnh sản phẩm Trong Ngày!

Tóm tắt câu hỏi:

Tôi đã đăng kí kết hôn từ lâu, đến nay mới cần dùng đến Giấy đăng kí kết hôn thì phát hiện Tên đệm trong Giấy đăng kí kết hôn của tôi bị sai. Tôi phải làm thế nào để sửa tên trong Giấy đăng kí kết hôn của tôi?

Luật sư tư vấn:

Căn cứ theo khoản 2 Điều 7 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP quy định về Điều kiện thay đổi, cải chính hộ tịch và được hướng dẫn tại Điều 17 Thông tư 04/2020/TT-BTP có quy định như sau:

“1. Việc cải chính hộ tịch chỉ được giải quyết sau khi xác định có sai sót khi đăng ký hộ tịch; không cải chính nội dung trên giấy tờ hộ tịch đã được cấp hợp lệ nhằm hợp thức hóa thông tin trên hồ sơ, giấy tờ cá nhân khác. 2. Sai sót trong đăng ký hộ tịch là sai sót của người đi đăng ký hộ tịch hoặc sai sót của cơ quan đăng ký hộ tịch. 3. Việc cải chính nội dung đăng ký khai tử thuộc thẩm quyền của cơ quan đã đăng ký khai tử, theo đề nghị của người có trách nhiệm đăng ký khai tử quy định tại Điều 33 Luật hộ tịch”

Như vậy, trường hợp trên của bạn nếu sau khi kiểm tra có sai sót tên đệm trong Giấy chứng nhận kết hôn thì bạn đến UBND cấp huyện (theo quy định tại khoản 3 Điều 46 Luật Hộ tịch năm 2014) để yêu cầu sửa đổi nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn cho đúng.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài:1900.6568

Các giấy tờ bạn cần thiết khi làm thủ tục sửa đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng kí kết hôn bao gồm:

– Tờ khai (theo mẫu quy định);

Xem thêm: Họ hàng nội ngoại cách nhau mấy đời thì được phép kết hôn?

– Giấy chứng nhận đăng kí kết hôn bản chính;

– Chứng minh thư nhân dân gốc;

– Sổ hộ khẩu bản chính;

– Giấy khai sinh bản chính.

Xem thêm: Lưu ý khi thay đổi, cải chính hộ tịch theo Thông tư 04/2020/TT-BTP

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, công chức Tư pháp sẽ điều chỉnh lại nội dung của các giấy tờ hộ tịch. Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 03 ngày làm việc.

1. Chỉnh sửa giấy đăng ký kết hôn

Xem thêm: Dịch vụ tách nền ảnh sản phẩm Trong Ngày!

Tóm tắt câu hỏi:

Tôi đã đăng ký kết hôn cách đây hai năm. Nhưng do yêu cầu của công việc nên tôi đã sửa lại tên đệm của mình. Nhưng trong Giấy đăng ký kết hôn thi tên đệm vẫn như cũ. Nay tôi đã có con vì vậy tôi muốn sửa lại đăng ký kết hôn để khai sinh cho con được đúng với tên đệm của tôi trong các giấy tờ hiện nay của tôi thì thủ tục xin cấp lại giấy đăng ký hoặc sửa đổi đăng ký kết hôn như thế nào? (Quê của tôi ở ngoài Bắc nhưng tôi hiện đang sinh sống và làm việc ở Đồng Nai và vợ tôi cũng là người Đồng Nai. Hồi trước tôi xin giấy tình trạng hôn nhân ở ngoài Bắc và vào Đồng Nai đăng ký)

Luật sư tư vấn:

Xem thêm: Giải quyết mối quan hệ sống chung như vợ chồng không đăng ký kết hôn

Theo quy định tại Luật Hộ tịch 2014 thì hộ tịch là những sự kiện cơ bản xác định tình trạng nhân thân của một người từ khi sinh ra đến khi chết như: sinh; kết hôn; tử; nuôi con nuôi; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; thay đổi, cải chính, bổ sung, điều chỉnh hộ tịch; xác định lại giới tính; xác định lại dân tộc. Đăng ký kết hôn là một trong những sự kiện về hộ tịch nên cũng phải được đăng ký đầy đủ, kịp thời, chính xác theo quy định của pháp luật.

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 46 Luật Hộ tịch 2014 thì khi cá nhân có yêu cầu thay đổi, cải chính hộ tịch, cụ thể là sửa đổi tên đệm trong Giấy đăng ký kết hôn cho đúng… thì UBND cấp huyện nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây hoặc nơi cư trú của cá nhân có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên cư trú ở trong nước căn cứ vào bản chính giấy khai sinh vào những giấy tờ có liên quan do đương sự xuất trình để điều chỉnh những nội dung đó cho phù hợp.

Xem thêm: Lưu ý khi thay đổi, cải chính hộ tịch theo Thông tư 04/2020/TT-BTP

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, công chức Tư pháp sẽ điều chỉnh lại nội dung của các giấy tờ hộ tịch. Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 03 ngày làm việc.

2. Sửa tên trong giấy đăng kí kết hôn

Xem thêm: Dịch vụ tách nền ảnh sản phẩm Trong Ngày!

Tóm tắt câu hỏi:

Tôi đã đăng kí kết hôn từ lâu, đến nay mới cần dùng đến Giấy đăng kí kết hôn thì phát hiện Tên đệm trong Giấy đăng kí kết hôn của tôi bị sai. Tôi phải làm thế nào để sửa tên trong Giấy đăng kí kết hôn của tôi?

Luật sư tư vấn:

Căn cứ theo khoản 2 Điều 7 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP quy định về Điều kiện thay đổi, cải chính hộ tịch và được hướng dẫn tại Điều 17 Thông tư 04/2020/TT-BTP có quy định khi phát hiện có sai sót thông tin khi đăng ký hộ tịch thì được quyền cải chính thông tin. Theo đó bạn chuẩn bị bộ hồ sơ gồm các giấy tờ sau để đến UBND ấp huyện để làm thủ tục cải chính:

– Tờ khai (theo mẫu quy định);

Xem thêm: Điều kiện kết hôn? Hồ sơ và thủ tục đăng ký kết hôn mới nhất

– Giấy chứng nhận đăng kí kết hôn bản chính;

– Chứng minh thư nhân dân gốc;

– Sổ hộ khẩu bản chính;

– Giấy khai sinh bản chính.

Xem thêm: Lưu ý khi thay đổi, cải chính hộ tịch theo Thông tư 04/2020/TT-BTP

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, công chức Tư pháp sẽ điều chỉnh lại nội dung của các giấy tờ hộ tịch. Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 03 ngày làm việc.

3. Bổ sung thông tin vào giấy chứng nhận đăng ký kết hôn

Xem thêm: Dịch vụ tách nền ảnh sản phẩm Trong Ngày!

Tóm tắt câu hỏi:

Tôi và chồng tôi đã kết hôn với nhau, đã có giấy chứng nhận đăng ký kết hôn nhưng giấy này lại không có ghi ngày đăng ký. Vậy cho tôi hỏi giấy kết hôn của chúng tôi có bị ảnh hưởng gì không? Và có thể bổ sung thông tin được không?

Luật sư tư vấn:

Xem thêm: Điều kiện kết hôn với sĩ quan quân đội? Thủ tục kết hôn với bộ đội?

Giấy đăng ký kết hôn của bạn được cấp theo đúng quy định của pháp luật. Do vậy mà nó vẫn có hiệu lực pháp luật. Tuy nhiên, bây giờ bạn phải làm thủ tục bổ sung thông tin thiếu trong giấy đăng ký kết hôn.

Để bổ sung phần thông tin thiếu trong giấy đăng ký kết hôn thì bạn có thể thực hiện thủ tục bổ sung thông tin hộ tịch tại Ủy ban nhân dân xã theo quy định tại Điều 27, Điều 29 Luật Hộ tịch 2014.

Người yêu cầu bổ sung hộ tịch nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy tờ liên quan cho cơ quan đăng ký hộ tịch.

Ngay sau khi nhận đủ giấy tờ theo quy định, nếu thấy yêu cầu bổ sung hộ tịch là đúng, công chức tư pháp – hộ tịch ghi nội dung bổ sung vào mục tương ứng trong Sổ hộ tịch, cùng người yêu cầu ký tên vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu.

Trường hợp bổ sung hộ tịch vào Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn thì công chức tư pháp – hộ tịch ghi nội dung bổ sung vào mục tương ứng và đóng dấu vào nội dung bổ sung.

4. Điều chỉnh sai sót trên giấy chứng nhận đăng ký kết hôn

Xem thêm: Dịch vụ tách nền ảnh sản phẩm Trong Ngày!

Tóm tắt câu hỏi:

Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn của tôi bị sai số chứng minh thư nhân dân liệu có ảnh hưởng gì ko? Nếu tôi không muốn sửa lại thì sẽ ra sao? Mong luật sư giúp đỡ, xin cảm ơn.?

Luật sư tư vấn:

Xem thêm: Tuổi kết hôn là gì? Độ tuổi đăng ký kết hôn đối với nam và nữ năm 2022?

Về nguyên tắc mọi sự kiện hộ tịch của cá nhân phải được đăng ký đầy đủ, kịp thời, trung thực, khách quan và chính xác. Vì vậy, khi giấy chứng nhận đăng ký kết hôn của bạn bị sai số chứng minh thư nhân dân thì bạn phải thực hiện thủ tục cải chính hộ tịch theo quy định của Luật hộ tịch 2014.

Cải chính hộ tịch theo quy định của Luật Hộ tịch 2014 là việc chỉnh sửa thông tin cá nhân trong Sổ hộ tịch hoặc trong bản chính giấy tờ hộ tịch và chỉ được thực hiện khi có đủ căn cứ để xác định có sai sót do lỗi của công chức làm công tác hộ tịch hoặc của người yêu cầu đăng ký hộ tịch.

Xem thêm: Thủ tục chỉnh sửa giấy đăng ký kết hôn theo quy định năm 2022

Thẩm quyền cải chính hộ tịch: Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây hoặc nơi cư trú của cá nhân có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người chưa đủ 14 tuổi;

Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây hoặc nơi cư trú của cá nhân có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên cư trú ở trong nước.

Thủ tục cải chính hộ tịch bao gồm:

+ Người yêu cầu cải chính hộ tịch nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy tờ liên quan cho cơ quan đăng ký hộ tịch.

+ Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định, nếu thấy việc cải chính hộ tịch là có cơ sở, phù hợp với quy định của pháp luật dân sự và pháp luật có liên quan, công chức tư pháp – hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch, cùng người yêu cầu đăng ký cải chính hộ tịch ký vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu.

Trường hợp cải chính hộ tịch liên quan đến Giấy chứng nhận kết hôn thì công chức tư pháp – hộ tịch ghi nội dung cải chính hộ tịch vào Giấy chứng nhận kết hôn.

Xem thêm: Người theo Đạo Thiên Chúa có được phép kết hôn với công an không?

Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 03 ngày làm việc.

+ Trường hợp đăng ký cải chính hộ tịch không phải tại nơi đăng ký hộ tịch trước đây thì Ủy ban nhân dân cấp xã phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao trích lục hộ tịch đến Ủy ban nhân dân nơi đăng ký hộ tịch trước đây để ghi vào Sổ hộ tịch.

+ Trường hợp nơi đăng ký hộ tịch trước đây là Cơ quan đại diện thì Ủy ban nhân dân cấp xã phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao trích lục hộ tịch đến Bộ Ngoại giao để chuyển đến Cơ quan đại diện ghi vào Sổ hộ tịch.

5. Thủ tục cải chính thông tin trên giấy đăng ký kết hôn

Tóm tắt câu hỏi:

Chào anh/ chị tư vấn viên, Thông tin trên hôn thú của ba và mẹ em bị sai thông tin năm sinh của mẹ, em với tư cách là con của ba mẹ thì có thể đến UBND xã trước đây ba mẹ đã làm giấy đăng kí kết hôn để chỉnh sửa thông tin hôn thú không ? Ngoài các giấy tờ cần mang theo để điều chỉnh thông tin như tờ khai (theo mẫu quy định của UBND cấp xã), giấy chứng nhận đăng ký kết hôn bản gốc, CMND bản chính, sổ hộ khẩu gốc, giấy khai sinh bản gốc của mẹ thì em cần phải mang thêm giấy tờ nào khác không ạ? Mong nhận được sự hỗ trợ của anh/ chị.

Luật sư tư vấn:

Căn cứ theo khoản 2 Điều 7 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP quy định về Điều kiện thay đổi, cải chính hộ tịch và được hướng dẫn tại Điều 17 Thông tư 04/2020/TT-BTP có quy định khi phát hiện có sai sót thông tin khi đăng ký hộ tịch thì được quyền cải chính thông tin.

Cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp trên của ba, mẹ bạn là UBND cấp huyện (theo quy định tại khoản 3 Điều 46 Luật Hộ tịch năm 2014).

Xem thêm: Kết hôn trái pháp luật là gì? Các trường hợp kết hôn trái pháp luật và cách thức xử lý

Theo trình bày của bạn, hiện bố mẹ bạn không có điều kiện để đi làm thủ tục cải chính và bạn muốn làm thay cho bố mẹ thủ tục này. Bố mẹ bạn cần phải làm giấy ủy quyền có xác nhận của chính quyền địa phương, khi đi làm thủ tục bạn cần phải xuất trình những giấy tờ cần thiết kèm theo giấy ủy quyền để cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cho bạn.

Qua bài viết này chúng tôi hi vọng sẽ giúp các bạn hiểu rõ về Chỉnh sửa giấy tờ 04 hay nhất

Nguồn: https://luatduonggia.vn/thu-tuc-cai-chinh-sua-doi-thong-tin-tren-giay-dang-ky-ket-hon/

Related Posts