Sửa giấy khai sinh gốc ở đâu nhanh 2022?

Xin chào Luật sư. Bé nhà tôi vừa sinh được 3 tháng. Nay xem lại giấy khai sinh của con, chúng tôi mới phát hiện trong giấy ghi sai têm đệm của bố từ Văn thành Vãn. Nhà tôi muốn sửa lại giấy cho đúng nhưng không biết phải làm ở đâu. Luật sư cho tôi hỏi, Sửa giấy khai sinh gốc ở đâu năm 2022? Mong Luật sư giải đáp. Tôi xin cảm ơn

Cảm ơn quý khách hàng đã gửi câu hỏi đến Luật sư 247. Chúng tôi xin hân hạnh giải đáp thắc mắc của quý khách hàng qua bài viết dưới đây:

Căn cứ pháp lý

Luật hộ tịch 2014

Nghị định 123/2015/NĐ-CP

Giấy khai sinh là gì?

Theo khoản 6 Điều 4 Luật Hộ tịch năm 2014:

6. Giấy khai sinh là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho cá nhân khi được đăng ký khai sinh; nội dung Giấy khai sinh bao gồm các thông tin cơ bản về cá nhân theo quy định tại khoản 1 Điều 14 của Luật này.

Điều 6 Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định giá trị pháp lý của giấy khai sinh như sau:

1. Giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc của cá nhân.

2. Mọi hồ sơ, giấy tờ của cá nhân có nội dung về họ, chữ đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; dân tộc; quốc tịch; quê quán; quan hệ cha, mẹ, con phải phù hợp với Giấy khai sinh của người đó.

3. Trường hợp nội dung trong hồ sơ, giấy tờ cá nhân khác với nội dung trong Giấy khai sinh của người đó thì Thủ trưởng cơ quan, tổ chức quản lý hồ sơ hoặc cấp giấy tờ có trách nhiệm điều chỉnh hồ sơ, giấy tờ theo đúng nội dung trong Giấy khai sinh.

Khai sinh là khai báo và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận một cá nhân được sinh ra; là một trong những sự kiện hộ tịch để xác định cá nhân là thực thể của tự nhiên, của xã hội.

Nội dung đăng ký khai sinh được quy định như thế nào?

Căn cứ Điều 14 Luật Hộ tịch:

Nội dung đăng ký khai sinh gồm:

– Thông tin của người được đăng ký khai sinh: Họ, chữ đệm và tên; giới tính; ngày, tháng, năm sinh; nơi sinh; quê quán; dân tộc; quốc tịch;

– Thông tin của cha, mẹ người được đăng ký khai sinh: Họ, chữ đệm và tên; năm sinh; dân tộc; quốc tịch; nơi cư trú;

– Số định danh cá nhân của người được đăng ký khai sinh.

Việc xác định quốc tịch, dân tộc, họ của người được khai sinh được thực hiện theo quy định của pháp luật về quốc tịch Việt Nam và pháp luật dân sự.

Nội dung đăng ký khai sinh quy định tại khoản 1 Điều này là thông tin hộ tịch cơ bản của cá nhân, được ghi vào Sổ hộ tịch, Giấy khai sinh, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Hồ sơ, giấy tờ của cá nhân liên quan đến thông tin khai sinh phải phù hợp với nội dung đăng ký khai sinh của người đó.

Chính phủ quy định việc cấp Số định danh cá nhân cho người được đăng ký khai sinh.

Theo quy định tại khoản 8 Điều 4 Luật Hộ tịch thì Quê quán của cá nhân được xác định theo quê quán của cha hoặc mẹ theo thỏa thuận của cha, mẹ hoặc theo tập quán được ghi trong tờ khai khi đăng ký khai sinh.

Giấy khai sinh gốc có sửa được không?

Theo khoản 1 Điều 24 Nghị định 123/2015/NĐ-CP, việc đăng ký lại Giấy khai sinh chỉ được thực hiện trong trường hợp đã đăng ký khai sinh trước ngày 01/01/2016 nhưng Sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ hộ tịch đều bị mất.

Như vậy, nếu Giấy khai sinh có lỗi sai thì sẽ không được làm lại mà phải làm thủ tục cải chính Giấy khai sinh theo quy định tại tại Điều 7 Nghị định 123.

Về điều kiện cải chính Giấy khai sinh, khoản 2 Điều 7 Nghị định 123 quy định như sau:

Cải chính hộ tịch theo quy định của Luật Hộ tịch là việc chỉnh sửa thông tin cá nhân trong Sổ hộ tịch hoặc trong bản chính giấy tờ hộ tịch và chỉ được thực hiện khi có đủ căn cứ để xác định có sai sót do lỗi của công chức làm công tác hộ tịch hoặc của người yêu cầu đăng ký hộ tịch.

Theo quy định trên, trường hợp thông tin trên giấy khai sinh không sai nhưng vẫn muốn thay đổi thì không được cải chính.

Nếu thông tin trên giấy khai sinh có sai sót do lỗi của công chức làm công tác hộ tịch hoặc của người yêu cầu làm giấy khai sinh thì mới được cải chính giấy khai sinh.

Sửa giấy khai sinh gốc ở đâu năm 2022?

Theo Điều 7, Điều 27, Điều 46 Luật Hộ tịch 2014, thẩm quyền cải chính giấy khai sinh được quy định như sau:

UBND cấp xã cải chính hộ tịch cho người chưa đủ 14 tuổi;

UBND cấp huyện cải chính hộ tịch cho công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên cư trú ở trong nước;

UBND cấp huyện nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây hoặc nơi cư trú của người nước ngoài có đối với người nước ngoài đã đăng ký hộ tịch tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam;

UBND cấp huyện nơi người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã đăng ký hộ tịch trước đây.

Như vậy, người dân muốn sửa giấy khai sinh có thể tìm đến những địa điểm sau tùy từng trường hợp của mình.

Thủ tục sửa giấy khai sinh gốc

Sửa giấy khai sinh gốc ở đâu năm 2022?
Sửa giấy khai sinh gốc ở đâu năm 2022?

Thủ tục cải chính giấy khai sinh được quy định tại Điều 28 Luật Hộ tịch 2014:

Người yêu cầu đăng ký cải chính hộ tịch nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy tờ liên quan cho cơ quan đăng ký hộ tịch.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ nếu thấy việc thay đổi, cải chính giấy khai sinh là có cơ sở, phù hợp với quy định của pháp luật dân sự và pháp luật có liên quan, công chức tư pháp – hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch, cùng người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch ký vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu.

Ngoài ra, công chức tư pháp – hộ tịch ghi nội dung thay đổi, cải chính hộ tịch vào Giấy khai sinh.

Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 03 ngày làm việc.

Thông tin liên hệ

Trên đây là tư vấn của Luật Sư 247 về vấn đề “Sửa giấy khai sinh gốc ở đâu năm 2022?“. Để biết thêm thông tin chi tiết và nhận thêm sự tư vấn khi có nhu cầu về các vấn đề liên quan đến dịch vụ đăng ký xác nhận tình trạng hôn nhân; tạm ngừng kinh doanh chi nhánh; mẫu đơn xin giải thể công ty, muốn đổi tên cha trong giấy khai sinh…. của Luật Sư X, hãy liên hệ: 0833.102.102.

Có thể bạn quan tâm

  • Đăng ký hộ kinh doanh cá thể online theo đúng quy đinh năm 2022
  • Làm giấy khai sinh cho con hai quốc tịch như thế nào?
  • Không đội mũ bảo hiểm có bị giữ bằng lái xe không?

Câu hỏi thường gặp

Qua bài viết này chúng tôi hi vọng sẽ giúp các bạn hiểu rõ về Chỉnh sửa giấy tờ 01 hay nhất

Nguồn: https://luatsu247.net/sua-giay-khai-sinh-goc-o-dau-nam-2022/

Related Posts