Tổng hợp 1 photoshop giấy tờ trắng tốt nhất, đừng bỏ lỡ

Duới đây là các thông tin và kiến thức về Photoshop giấy tờ trắng hay nhất và đầy đủ nhất

Video Photoshop giấy tờ trắng

1 How to blur the background for a focal point in Adobe Photoshop

  • Tác giả: helpx.adobe.com
  • Ngày đăng: 05/27/2022
  • Đánh giá: 4.96 (832 vote)
  • Tóm tắt: · For the sample photo, move the large white dots slightly closer to the figure to make the blur transiton smoother. Larger white dots inside 

Related Posts