Giấy phép xây dựng được điều chỉnh, gia hạn, cấp lại như thế nào?

Giấy phép xây dựng là văn bản pháp lý do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư để xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời công trình. Vậy pháp luật hiện hành quy định như thế nào về việc gia hạn, điều chỉnh và cấp lại giấy phép xây dựng? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

1. Điều chỉnh giấy phép xây dựng

a. Các trường hợp điều chỉnh giấy phép xây dựng

Điều chỉnh là việc chỉnh sửa, sửa chữa. Chủ đầu tư là cơ quan, tổ chức, cá nhân sở hữu vốn, vay vốn hoặc được giao trực tiếp quản lý, sử dụng vốn để thực hiện hoạt động đầu tư xây dựng.

Khoản 1, Điều 98, Luật Xây dựng năm 2014 quy định trong quá trình xây dựng, trường hợp có điều chỉnh thiết kế làm thay đổi một trong các nội dung sau thì chủ đầu tư phải đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng:

+ Thay đổi hình thức kiến trúc mặt ngoài của công trình đối với công trình trong đô thị thuộc khu vực có yêu cầu về quản lý kiến trúc;

+ Thay đổi một trong các yếu tố về vị trí, diện tích xây dựng; quy mô, chiều cao, số tầng của công trình và các yếu tố khác ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực chính;

+ Khi điều chỉnh thiết kế bên trong công trình làm thay đổi công năng sử dụng làm ảnh hưởng đến an toàn, phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường.

b. Thành phần hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng

Khoản 2, Điều 98, Luật Xây dựng năm 2014, Khoản 2, Điều 51, Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định về hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng gồm các thành phần sau:

+ Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng theo Mẫu số 02 Phụ lục II Nghị định 15/2021/NĐ-CP

+ Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp;

+ 02 bộ bản vẽ thiết kế xây dựng trong hồ sơ thiết kế xây dựng điều chỉnh triển khai sau thiết kế cơ sở được phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng tương ứng theo quy định tại Điều 43, Điều 44, Điều 45, Điều 46 hoặc Điều 47 Nghị định 15/2021/NĐ-CP.

Xem thêm:

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới gồm những thành phần nào?(P1)

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới gồm những thành phần nào?(P2)

+ Báo cáo kết quả thẩm định và văn bản phê duyệt thiết kế xây dựng điều chỉnh (trừ nhà ở riêng lẻ) của chủ đầu tư, trong đó phải có nội dung về bảo đảm an toàn chịu lực, an toàn phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường.

2. Gia hạn giấy phép xây dựng

a. Các quy định về thời điểm gia hạn, thời gian gia hạn

Căn cứ tại Khoản 1, Điều 99, Luật Xây dựng năm 2014, trước thời điểm giấy phép xây dựng hết hiệu lực khởi công xây dựng, nếu công trình chưa được khởi công thì chủ đầu tư phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng.

Mỗi giấy phép xây dựng chỉ được gia hạn tối đa 02 lần.

Thời gian gia hạn mỗi lần là 12 tháng. Khi hết thời gian gia hạn giấy phép xây dựng mà chưa khởi công xây dựng thì chủ đầu tư phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới.

b. Thành phần hồ sơ đề nghị gia hạn

Khoản 2, Điều 99, Luật Xây dựng năm 2014, Khoản 3, Điều 51, Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định thành phần hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng bao gồm:

+ Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng theo Mẫu số 02 Phụ lục II Nghị định 15/2021/NĐ-CP;

+ Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp.

c. Xử lý trong trường hợp công trình hết thời hạn tồn tại trong giấy phép nhưng quy hoạch chưa thực hiện

Khoản 3, Điều 99, Nghị định 15/2021/NĐ-CP quy định đối với công trình, nhà ở riêng lẻ được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn đã hết thời hạn tồn tại ghi trong giấy phép, nhưng quy hoạch chưa được thực hiện thì chủ sở hữu công trình hoặc người được giao sử dụng công trình đề nghị cơ quan cấp giấy phép xây dựng xem xét gia hạn thời gian tồn tại cho đến khi quy hoạch được triển khai thực hiện.

Thời hạn tồn tại công trình được ghi ngay vào giấy phép xây dựng có thời hạn đã được cấp.

3. Cấp lại giấy phép xây dựng

Giấy phép xây dựng được cấp lại trong trường hợp bị rách, nát hoặc bị mất

Khoản 2, Điều 100, Luật Xây dựng năm 2014, Khoản 2, Điều 52, Nghị định 15/2021/NĐ-CP quy định thành phần hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép xây dựng gồm có:

+ Đơn đề nghị cấp lại giấy phép xây dựng, trong đó nêu rõ lý do đề nghị cấp lại theo Mẫu số 02 Phụ lục II Nghị định 15/2021/NĐ-CP;

+ Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp đối với trường hợp bị rách, nát. Bản cam kết tự chịu trách nhiệm về việc thất lạc giấy phép xây dựng của chủ đầu tư đối với trường hợp bị thất lạc giấy phép xây dựng.

Xem thêm:

Tổng hợp các bài viết về Luật Xây dựng

Luật Hoàng Anh

Mời các bạn xem thêm danh sách tổng hợp Chỉnh sửa giấy tờ 99 tốt nhất và đầy đủ nhất được tổng hợp bởi photoshop360.com

Nguồn: https://luathoanganh.vn/hoi-dap-luat-dat-dai/giay-phep-xay-dung-duoc-dieu-chinh-gia-han-cap-lai-nhu-the-nao-lha5466.html

Related Posts