Xóa chữ trên ảnh: Cách xóa chữ, logo trên ảnh online, Photoshop

Xóa chữ trên ảnh: Cách xóa chữ, logo trên ảnh online, Photoshop

Bước 1: Trên thanh menu, chọn công cụ Clone Stamp hoặc nhấn S trên bàn phím. Bước 2: Xác định vị trí của chữ , logo muốn xóa . Bước 3: Nhấn phím Alt và nhấp chuột vào vị trí có nền tương tự khu vực muốn xóa chữ , logo. Bước 4: Click chuột vào khu vực chứa chữ muốn xóa