Chỉnh sửa giấy đăng ký kết hôn

Chỉnh sửa giấy đăng ký kết hôn

· Cán bộ Tư pháp hộ tịch đóng dấu vào phần đã điều chỉnh.” 3. Hồ sơ chỉnh sửa giấy đăng ký kết hôn: – Tờ khai (theo mẫu quy định của UBND cấp